ÚZSVM už vyřešil přes 50 tisíc nemovitostí s nesprávně zapsanými vlastníky

17.01.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2022 zahájil šetření u 91 029 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Z tohoto počtu se mu podařilo vyřešit již 50 809 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (přes 63 % případů).

„Od roku 2014 se nám podařilo vyřešit přes 50 tisíc případů. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně odborně a časově náročnou činnost, je to vynikající výsledek. I nadále se zaměřujeme ve velké míře na nemovitosti, které komplikují městům a obcím jejich rozvoj, například při budování potřebné infrastruktury,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Letošní rok je v souladu s občanským zákoníkem posledním, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. Doporučuji proto všem nahlédnout na našich webových stránkách do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli,“ dodala generální ředitelka.

 

V katastru nemovitostí bylo k 1. 8. 2022 evidováno celkem 352 266 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a 124 400 nedostatečně identifikovaných osob. Jednu nemovitost ale může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a stejně tak jeden neidentifikovaný vlastník může být majitelem hned několika nemovitostí. Reálně se jedná o 152 173 pozemků a 3 954 staveb.

 

 Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta stanovená občanským zákoníkem a majetek přejde na stát. Po tomto datu bude případný vlastnický nárok na nemovitost muset být prokázán pravomocným rozhodnutím soudu.

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí s nejasnými vlastníky v roce 2022:

 

  • Bezúplatnému převodu dvou pozemků v pražských Stodůlkách do majetku hlavního města Prahy předcházelo dohledání vlastníka. Na parcelách o rozloze přes 1 000 m2 v ulicích Liběšická a Podohradská se nacházejí komunikace v majetku města. ÚZSVM nejprve ve spolupráci s Národním archivem a Centrální evidencí obyvatel zjistil, že neznámý majitel naposledy bydlel v Králově Dvoře a zemřel v roce 1954. Na základě tohoto zjištění podal ÚZSVM podnět k projednání dodatečného dědictví. Soud oslovil všechny v úvahu přicházející dědice, ti se však dědictví zřekli. Pozemky tak připadly státu. Teprve poté mohlo dojít k sjednocení vlastnictví komunikací
    a pozemků pod nimi.

 

  • ÚZSVM pomohl na základě žádosti starostky obce Dědová s dohledáním nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Obec pozemky o výměře 4 327 m2 potřebovala získat do svého vlastnictví, aby mohla požádat o dotace na vybudování cyklostezky, opravu komunikací a zasíťování cest. Na listu vlastnictví byli na základě zápisů v pozemkové knize z let 1917 a 1930 uvedeni manželé Jaroslav a Marie K. Podařilo se zjistit, že paní Marie v listopadu 1945 z Dědové přesídlila do Dolního Gruntu a v roce 1969 zemřela v České Kamenici. Následně se podařilo dohledat, že pan Jaroslav zemřel v roce 1951 v obci Dolní Podluží. ÚZSVM poté mohl požádat příslušný soud o zahájení dodatečných dědických řízení po obou vlastních. Řízení doposud nebylo ukončeno.

 

  • ÚZSVM dohledal neidentifikovaného majitele garáže v Havířově. Při šetření v Prostřední Suché vyšlo najevo, že garáž s číslem 3115 patří neznámému vlastníkovi. Majitel pozemku pod ní neměl o tom, komu patří žádné informace.  Ten kontaktoval ÚZSVM až na základě opakovaně vylepené výzvy na vratech garáže. Celou záležitost konzultoval a následně pak na katastrálním úřadu předložil listiny o vlastnictví stavby. Tím bylo zahájeno řízení, na jehož konci bude mít garáž svého vlastníka.

 

  • ÚZSVM pátral po neznámém spoluvlastníkovi zemědělského pozemku v Rohatci. Úřad nakonec dohledal, že spolumajitelem byl vyznamenaný československý hrdina sloužící za druhé světové války u letectva v Kanadě. Rohatecký rodák zesnul v roce 1942 ve službách kanadského královského letectva, kde sloužil jako mechanik a dosáhl hodnosti seržanta. Jeho životnímu příběhu věnoval svou knihu Pavel Vančata. Ze strany ÚZSVM bylo příslušným osobám sděleno, jak dále postupovat. K zahájení dědického řízení je zapotřebí doložit doklad o úmrtí, který lze získat od příslušného úřadu v Kanadě, kde muž zemřel.

 

  • ÚZSVM vyřešil neobvyklý případ, kdy v seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků figurovala bytová jednotka v novostavbě resortu Farské lúky v Čeladné. ÚZSVM zjistil, že kupní smlouva je z října 2009 a šlo tak o chybný zápis v katastru nemovitostí. Prostřednictvím dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí byla ze sbírky listin dožádána dotčená smlouva a v ní byly dohledány potřebné identifikátory vlastníka, kterým byl cizí státní příslušník. Ve spolupráci s katastrálním pracovištěm pak byl chybný zápis v katastru opraven.

 

 

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků společně s často kladenými dotazy k této problematice naleznete na adrese www.uzsvm.cz/niv.

Přílohy:Průběh šetření NIV - za rok22_nadpis.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.