ÚZSVM prezentoval městům a obcím možnosti převodu nepotřebného státního majetku

05. 10. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se účastnil krajských setkání Svazu měst a obcí, kde prezentoval možnosti převodu nepotřebných státních nemovitostí. Pro obce je prospěšné některé nepotřebné státní nemovitosti získat, protože jim umožní nové investice ve prospěch občanů a případně pomůžou narovnat chyby ve vlastnických vztazích z dávné minulosti. ÚZSVM bezúplatně převedl jen v letech 2016–2019 na samosprávy celkem 10 835 nemovitostí v účetní hodnotě 912 431 747 Kč.
Více...

V katastru nemovitostí je stále téměř 175 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

10. 09. 2020
V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2020 evidováno celkem 369 543 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem. Jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků. Reálně se tak jedná o 174 793 nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Z toho je 169 624 pozemků a 5 169 staveb.
Více...

ÚZSVM se podařilo snížit počet bezprizorních státních nemovitostí za pět let o více než 73 procent

08. 09. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal od roku 2015 do poloviny roku 2020 snížit počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o více než 73 % (tj. o 6 729 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 66 % (tj. o 850 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.
Více...

V prvním pololetí uhájil ÚZSVM státu přes 11,7 miliardy korun

20. 07. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl v prvním pololetí 2020 úspěšný v soudních sporech v částce 11,7 miliardy korun. Za první pololetí ÚZSVM uzavřel také celkem 672 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu.
Více...

ÚZSVM dosáhl v polovině letošního roku příjmů ve výši 770 milionů korun

16. 07. 2020
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhly od ledna do konce června letošního roku celkem 769 935 134 korun, což je nejvíce od roku 2015. V meziročním porovnání pak příjmy ÚZSVM vzrostly o 351 tisíc korun.
Více...

ÚZSVM detailně zaměřil areál bývalé věznice v Uherském Hradišti a spustil speciální web

14. 07. 2020
Zaměření a podrobné zdokumentování přesné podoby všech staveb v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti pomocí 3D laserového skenování je dalším důležitým krokem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k záchraně této jedinečné kulturní památky. ÚZSVM také spustil k rekonstrukci bývalé věznice novou internetovou stránku.
Více...

ÚZSVM vyřešil již přes 35 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

13. 07. 2020
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se za první pololetí tohoto roku podařilo vyřešit dalších 3 536 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky a zahájit šetření u 4 996 položek. Celkových počet vyřešených nemovitostí s nejasným vlastníkem tak vzrostl na 35 198 a prošetřovaných nemovitostí již na 67 940.
Více...

ÚZSVM zprovoznil nové webové stránky

01. 06. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výrazně zmodernizoval svou webovou prezentaci. Nový web je přehlednější, rychlejší a přizpůsobuje se mobilním obrazovkám.
Více...

ÚZSVM uhájil státu ve třech sporech přes 460 milionů korun

13. 05. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v minulých dnech uhájil státu ve třech sporech celkem 462,2 milionu korun. V rámci uvolňování opatření v souvislosti onemocněním COVID-19 je již možné opět nařizovat soudní jednání a ÚZSVM tak pokračuje v účinném hájení zájmů státu před soudy.
Více...

Výroční zpráva 2019: Rekordní příjmy i počet převzatých soudních sporů

12. 03. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu o své činnosti za rok 2019. ÚZSVM v roce 2019 zaznamenal třetí nejvyšší příjmy ve své historii. Zároveň státu uhájil desítky miliard v právních jednáních a uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných organizačních složek státu.
Více...

V roce 2019 ÚZSVM uhájil státu více než 36 miliard Kč

11. 03. 2020
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili v roce 2019 státu v majetkoprávních sporech celkem 36,9 miliard korun. ÚZSVM zastupuje stát v soudních sporech s dlouhodobou úspěšností přes 90 %.
Více...

ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o 71 procent

06. 03. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2019 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 71 % (tj. o 6 551 nemovitostí). Zároveň se podařilo o 62 % (tj. o 801 subjektů) snížit počet nedohledaných a zaniklých státních subjektů. Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.
Více...

ÚZSVM uspěl u Ústavního soudu ve věci majetku nárokovaného Nadací knížete z Lichtenštejna

25. 02. 2020
Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Nadace knížete z Lichtenštejna ve věci nemovitostí ve středních Čechách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) tak uhájil majetkové zájmy České republiky. Ve sporu již dříve ve prospěch ÚZSVM pravomocně rozhodly Okresní soud Praha - východ, Krajský soud v Praze i Nejvyšší soud.
Více...

ÚZSVM pravomocně uhájil ve dvou soudních sporech více než 2,7 miliardy korun

20. 02. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájil celkem 2,7 miliardy Kč ve dvou soudních sporech se společnostmi TH system a.s. a První novohradecká, a.s.. Obě společnosti po státu požadovaly náhradu údajné škody, která měla být způsobena postupem státních orgánů.
Více...

Elektronický aukční systém funguje dva roky, stát získal 237 milionů

17. 02. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již dva roky úspěšně provozuje výběrová řízení s elektronickou aukcí (elektronický aukční systém). Za tuto dobu se uskutečnilo celkem 5 854 elektronických aukcí, ze kterých stát získal částku 237 milionu korun.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.