Výroční zpráva 2021: Druhé nejvyšší příjmy v historii a desítky uhájených miliard v soudních sporech

07.04.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu o své činnosti za rok 2021. ÚZSVM v minulém roce zaznamenal druhé nejvyšší příjmy ve své historii, a to 1,77 miliardy korun. Zároveň se podařilo státu uhájit přes 22 miliard korun v právních jednáních a uzavřít celkem 1 264 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu v soudních sporech.

I přes pokračující koronavirovou epidemii jsme dosáhli vynikajících výsledků, za které bych chtěla poděkovat našim zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili. Vedle historicky druhých nejvyšších příjmů se nám povedlo i nadále udržet stabilní a silnou pozici moderního a transparentního úřadu, což vloni potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad. Dařilo se nám i v oblastech, které příjmy negenerují, ale šetří finance státního rozpočtu. O tom vypovídá více než 22 miliard korun uhájených v soudních sporech nebo tisíce dohledaných nemovitostí s nejasnými vlastníky a stovky vyřešených bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé státní subjekty,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

I v roce 2021 ÚZSVM potvrdil svou roli spolehlivého partnera pro ostatní organizační složky státu při zastupování v majetkových soudních sporech. Právní zástupci ÚZSVM, kteří dlouhodobě dosahují úspěšnosti přes 90 %, státu opět uhájili desítky miliard korun. V uplynulém roce bylo uzavřeno 1 264 dohod o zastupování organizačních složek státu. Cílem ÚZSVM je, aby služby právních zástupců ÚZSVM v oblasti majetkových sporů do budoucna využívaly nejen další organizační složky státu, ale také například státní příspěvkové organizace.

 

Příjmy ÚZSVM v roce 2021 dosáhly 1,77 miliardy korun. Nejvýznamnější podíl tvořily příjmy z prodejů nepotřebných státních nemovitostí v transparentních výběrových řízeních s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz a veřejných dražbách. Mezi ně patřil například lázeňský dům Mercur v centru Mariánských Lázní, který byl ve veřejné dražbě prodán po 27 příhozech za 76 milionů korun. Za téměř 57 milionů korun se podařilo prodat areál v Praze–Libni, jehož součástí jsou i vily Milada a Miluška. Úspěšné byly také elektronické aukce na pozemky v pražské Hostivaři, jejichž prodejem získal ÚZSVM 37,5 milionu korun.

 

V roce 2021 prodal ÚZSVM nepotřebný majetek ve více než 2 700 elektronických aukcích, v nichž získal přes 1 miliardu korun. Portál www.nabidkamajetku.cz navštívilo od jeho spuštění do konce roku 2021 1,7 milionu unikátních uživatelů. Za stejnou dobu proběhlo více než 16 800 elektronických aukcí, v nichž se podařilo získat 1,7 miliardy korun.

 

Další příjmy z prodeje majetku pocházejícího z trestné činnosti odvedl ÚZSVM na speciální účet Ministerstva spravedlnosti. Na pomoc obětem trestných činů ÚZSVM odeslal v roce 2021 rekordní částku ve výši téměř 185 milionů korun.

 

ÚZSVM výrazně pokročil také v dohledávání nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Ke konci roku 2021 zahájil ÚZSVM šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho se již 43 782 nemovitostí podařilo úspěšně vyřešit. V roce 2021 bylo šetření zahájeno u 7 496 položek a úspěšně vyřešeno bylo 6 653 nemovitostí.

 

ÚZSVM v loňském roce připadlo do správy 293 zvířat, která státu propadla či byla zabrána ve správním nebo trestním řízení kvůli týrání, nebo v rámci odúmrtí. Jednalo se například o psy, králíky, kočky, koně nebo ovce.

 

V roce 2021 ÚZSVM uskutečnil celkem 50 dislokačních záměrů a navrhl 76 nových. Úspory z realizovaných dislokačních záměrů jen za rok 2021 dosáhly 31,4 milionu korun za hrazené nájemné. ÚZSVM například úspěšně dokončil rozsáhlou rekonstrukci své administrativní budovy na ulici 1. máje v Třinci, kam se přestěhovala Česká správa sociálního zabezpečení a Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Třinci.  ÚZSVM také úspěšně zrekonstruoval administrativní budovu v ulici 5. května v Jaroměři, do níž se z komerčních prostor přesunulo 16 zaměstnanců Úřadu práce ČR a dva zaměstnanci finančního úřadu.

 

Mezi úspěšné projekty loňského roku patřily rekonstrukce památkově chráněné opěrné zdi v Úštěku, díky níž se podařilo vyřešit dlouhodobý problém s rozbořenou čtyřsetmetrovou zdí, a také demolice nebezpečného mostu v Chotíkově na Plzeňsku nad silnicí I. třídy.

 

Podrobné informace o výsledcích ÚZSVM a jeho činnosti v roce 2021 se dočtete v přiložené výroční zprávě zde.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.