Záchrana výjimečné historické památky, části bývalého Klárova ústavu slepců, začíná!

08.02.2024

Úřad vlády a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) učinily důležitý krok v záchraně nové budovy bývalého Klárova ústavu slepců čp. 627, významné kulturní památky nacházející se v historickém centru Prahy na nábřeží Edvarda Beneše naproti Strakově akademii. Je vypsána zakázka na generálního projektanta rekonstrukce objektu.

Je to každý den, při příchodu do práce, smutný pohled na chátrající budovu naproti Úřadu vlády, v samém srdci Prahy. Proto jsem moc ráda, že se nám ve spolupráci s ÚZSVM podařilo udělat první důležitý krok k záchraně této výjimečné kulturní památky a vypsat veřejnou zakázku na generálního projektanta rekonstrukce. Vzniknou zde multifunkční prostory pro pořádání konferencí, jednání a významných akcí. V místě bývalého bazénu, který je třeba s ohledem na jeho památkovou hodnotu zakonzervovat, vznikne unikátní výstavní prostor, který bychom rádi zpřístupňovali veřejnosti," uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.


„Rekonstrukce této historicky i architektonicky cenné budovy je největší investiční akcí našeho úřadu. Děláme vše pro to, abychom ji po dlouhých letech chátrání vrátili důstojnou podobu a opravili ji tak, aby mohla být využita pro administrativní a reprezentativní účely,“
uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.


Generální projektant, který vzejde z této veřejné zakázky, vypracuje komplexní architektonický návrh rekonstrukce stavby včetně příslušné projektové dokumentace, zpracuje digitální model stavby a současně zajistí stavební povolení.

 

Více informací o této veřejné zakázce naleznete ve věstníku Veřejných zakázek a také na stránkách Národního elektronického nástroje.

 

ÚZSVM spustil speciální stránku věnující se rekonstrukci této výjimečné kulturní památky, která je dostupná na adrese www.uzsvm.cz/klaruvustav. Návštěvníci zde naleznou nejen přehlednou časovou osu s klíčovými momenty historie i současnosti, ale také aktuální informace o rekonstrukci budovy včetně plánů do budoucna. 

 

Více o nové budově Klárova ústavu

Nová budova bývalého Klárova ústavu slepců čp. 627 byla postavena v letech 1906–1909 jako součást Ústavu pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců (známého také jako Klárův ústavu slepců) v budově čp. 131. Podle návrhu architekta Josefa Piskače vznikla stavba v historizujícím stylu se secesními prvky, jejímž účelem bylo zahrnout místnosti lázeňské, tělocvičny, slavnostní a koncertní síň a místnosti, které byly určeny k rozvoji duševní a manuální práce nevidomých. V roce 1946 byla budova upravena pro hospodářskou radu a později sloužila jako Dům kultury těla, kde byl veřejnosti přístupný bazén pro rekreační plavání a tělocvičny. Byla zde také otevřena i první veřejná sauna v Praze.

 

Od roku 1993 se budova stala sídlem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 a Prahu 7. V roce 2002 byl suterén budovy s bazénem zasažen povodněmi. Po ukončení užívání budovy státním zastupitelstvím byla budova předána ÚZSVM a v rámci hledání vhodného řešení, které by přispělo k záchraně této výjimečné kulturní památky, ÚZSVM akceptoval zájem Úřadu vládu využít budovu jako reprezentativní a administrativní pracoviště. V předpřípravné fázi byla budova zaměřena pomocí 3D skenování a byl zpracován stavebně-technický a stavebně-historický průzkum.

Přílohy:IMG_6600a.JPGIMG_6299.JPGIMG_6316.JPGIMG_6441a.JPGIMG_6456.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.