Zapomenuté pozemky a domy letos propadnou státu. Ověřte si, zda nejste vlastníky

16.02.2023

zprávy.aktuálně.cz: Celkem 150 tisíc pozemků a nemovitostí v Česku stále nemá jasného majitele. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten také vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří. Na konci letošního roku totiž propadnou nenávratně státu. Aktuálně.cz přináší vyhledávač, který vychází z nejčerstvějších zveřejněných dat.

Začalo to v roce 2014, kdy byl schválen nový katastrální zákon. Ten uložil Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), aby se pokusil dohledat k více než 200 tisícům pozemků a nemovitostí skutečné vlastníky.

"Od té doby se nám podařilo vyřešit přes 50 tisíc případů. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně odborně a časově náročnou činnost, je to vynikající výsledek. I nadále se zaměřujeme ve velké míře na nemovitosti, které komplikují městům a obcím jejich rozvoj, například při budování potřebné infrastruktury," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije. "Bylo to ve více než 63 procentech případů," doplňuje Arajmu. 

 

K 1. únoru roku 2023 bylo v katastru nemovitostí evidováno celkem 342 952 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a celkem 121 423 nedostatečně identifikovaných osob. Jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí.

 

"Reálně se tak jedná o 150 559 nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Z toho je 147 004 pozemků. Jedná se zejména o ornou půdu, a to ve 43 procentech, dále o louky a lesní pozemky, ale také o chmelnice, ovocné sady, vinice či zahrady. Správně zapsaného vlastníka pak nemá také 3 555 staveb, zejména jde o garáže nebo zemědělské stavby a usedlosti," vyjmenovává mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

 

Doplňuje, že letošní rok je v souladu s občanským zákoníkem posledním, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. "Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli," dodala Tesařová. Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do 31. prosince 2023, majetek přejde na stát. "Po tomto datu bude případný vlastnický nárok na nemovitost muset být prokázán pravomocným rozhodnutím soudu," upřesňuje Tesařová.

 

Usedlost válečného hrdiny i nový byt cizince

Úřad má ze zákona povinnost evidenci o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Obecní úřad pak údaje zveřejní na úřední desce.

 

"Zjistí-li úřad vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, musí doložit listiny dokládající její vlastnictví katastrálnímu úřadu nebo uplatnit svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení," uvádí na stránkách ÚZSVM.

 

Mluvčí Michaela Tesařová přibližuje některé z nedávno vyřešených případů dohledaných vlastníků nemovitostí. Pátralo se tak například po majiteli parcel o rozloze tisíc metrů čtverečních v ulicích Liběšická a Podohradská v Praze, na kterých jsou městské komunikace.

"Úřad ve spolupráci s Národním archivem a Centrální evidencí obyvatel zjistil, že neznámý majitel naposledy bydlel v Králově Dvoře a zemřel v roce 1954. Na základě tohoto zjištění podal úřad podnět k projednání dodatečného dědictví. Soud oslovil všechny v úvahu přicházející dědice, ti se však dědictví zřekli. Pozemky tak připadly státu. Ten je bezúplatně převedl do majetku hlavního města Prahy," uvádí mluvčí.

 

Zajímavý je také případ neznámého spoluvlastníka zemědělského pozemku v Rohatci. Úřad nakonec dohledal, že spolumajitelem byl vyznamenaný československý hrdina sloužící za druhé světové války u letectva v Kanadě. Rohatecký rodák zesnul v roce 1942 ve službách kanadského královského letectva, kde sloužil jako mechanik a dosáhl hodnosti seržanta. V současnosti běží dědické řízení.

 

Do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků se nedávno překvapivě dostala také bytová jednotka v novostavbě resortu Farské lúky v Čeladné. Úřad zjistil, že kupní smlouva je z října 2009. Prostřednictvím dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí byla ze sbírky listin dohledána smlouva a díky ní se podařilo identifikovat vlastníka, kterým byl cizí státní příslušník. Chybný zápis v katastru byl opraven.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.