Reakce ÚZSVM na opakované nepravdivé výroky předsedy Komory dražebníků

21.06.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se znovu důrazně ohrazuje proti nepravdivému vyjádření předsedy Komory dražebníků ČR Jiřího Bureše v souvislosti s dražbou areálu na náměstí Republiky, které se objevilo v rozhovoru pro Konkursní noviny.

Zásadně odmítáme nařčení z jakéhokoliv netransparentního výběru zprostředkovatele dražby areálu na náměstí Republiky, jak tvrdí pan Jiří Bureš.

 

ÚZSVM již mnohokrát zdůraznil, veřejná zakázka na dražebníka areálu byla vypsána jako otevřená a byla zveřejněna transparentně včetně veškeré dokumentace na webu ÚZSVM po celých 26 dní. Přihlásit se do ní mohl úplně každý. Vnitřní předpis v zájmu transparentnosti navíc nařizoval oslovit pět potenciálních dodavatelů. V tomto případě jich ÚZSVM oslovil dokonce sedm.  Kritériem pro výběr vítěze byla ekonomická výhodnost nabídky a vybrán byl vítěz s nejnižší cenou. Celá zakázka byla následně na podnět pana Bureše detailně zkontrolována odborem Kontroly a interního auditu, který neshledal jakékoliv pochybení v postupu ÚZSVM. O této skutečnosti byl pan Jiří Bureš rovněž písemně informován.

 

Pan předseda Bureš opakovaně nepravdivě dehonestuje činnost ÚZSVM, který na jeho nepravdivé útoky již několikrát reagoval:

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.