Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

* Povinný údaj

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ uděluji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, v rozsahu zde uvedeném, za účelem zpracování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s požadavky Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji ÚZSVM po dobu určenou dle platných právních předpisů v oblasti archivnictví. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.