Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Podle nového občanského zákoníku došlo počátkem roku 2024 k přechodu opuštěných nemovitostí na stát. Zákonem stanovená desetiletá lhůta, ve které se vlastníci nebo jejich dědici mohli k majetkům přihlásit, uběhla 1. 1. 2024. Ze sestavy převáděných nemovitostí se vyjímají ty, o které bylo do konce roku 2023 u soudu požádáno v rámci dodatečného projednání dědictví a rovněž takové, kde byl vlastník dohledán, vyzván k nápravě údajů v katastru, ale ani po výzvě tak neučinil.

 

Nemovitosti, o které bylo požádáno v rámci doprojednání dědictví, budou i nadále evidovány na neznámého vlastníka. O změnu zápisu bude moci požádat až nový, soudem určený vlastník nebo vlastníci. Součástí katastrálních údajů však bude nově vyznačená poznámka o probíhajícím řízení (tuto poznámku, resp. upozornění, lze najít ve spodní části výpisu z katastru nemovitostí).

 

Po již nastalém marném uplynutí stanovené lhůty je možné se k majetkům přihlásit podáním žaloby na určení vlastnictví. K podání určovací žaloby doporučujeme zvážit pomoc specializovaného advokáta.

 

 

  • PŘEVOD NEMOVITOSTÍ NA ÚZSVM A DALŠÍ POSTUP

ÚZSVM zatím nemá od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního data o počtu nemovitostí po neznámých vlastnících, které připadnou státu, a to z důvodu řešení zvýšeného počtu podnětů podávaných veřejností s blížícím se koncem roku 2023. Jakmile budeme mít údaje k dispozici, budeme o nich veřejnost informovat.

 

ÚZSVM bude nově nabytý majetek převádět dalším specializovaným institucím, které ho potřebují ke své činnosti. Zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (SPÚ), lesní pozemky pak zejména na státní podnik Lesy České republiky atd.

V případě zemědělské půdy bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž náhradu za užívání pozemků po něm bude požadovat pouze od 2. ledna 2024. Následně budou uzavírány pachtovní nebo nájemní smlouvy. ÚZSVM bude u ostatního majetku postupovat obdobně, tedy že bude požadovat náhradu za užívání pozemků pouze od 2. ledna 2024.

 

Změna vlastníka bude zaevidovaná ve veřejně přístupném katastrálním operátu. U položky dříve vedené na neznámého majitele se nejprve zaeviduje vlastnictví ÚZSVM. Po převodu na jinou státní instituci bude následně nemovitost připsána na její list vlastnictví. Případní zájemci o koupi takového majetku by proto měli sledovat změny vlastníka a svou žádost následně adresovat příslušné instituci. Převod více než 130 tisíc nemovitostí, evidence daného majetku a jeho nutná kontrola je časově velmi náročný proces. 

 

Doporučujeme sledovat stránky ÚZSVM věnované této problematice a také záložku Nejčastější dotazy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace, které veřejnost nejvíce zajímají.

 

 

  • PODPORA OBCÍ A KRAJŮ

 

ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po nedostatečně identifikovaných vlastnících, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků. I v těchto případech bude ovšem nutné pro převod majetku dodržet podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

 

 

  • SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY PO NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍCÍCH

 

Konkrétní postup nabytých spoluvlastnických podílů (přímý prodej některému ze spoluvlastníků, případně výběrové řízení/dražba) bude záviset na charakteru majetku a velikosti spoluvlastnického podílu. Spoluvlastníci mohou kontaktovat ÚZSVM s žádostí o přímý prodej v jejich prospěch již nyní. Nicméně i v těchto případech bude muset ÚZSVM dodržet zákonný postup, tedy že nemovitosti nejprve musí nabídnout jiným státním institucím. V případě jejich nezájmu pak může ÚZSVM učinit další kroky. Pokud bude nalezena shoda o kupní ceně a smluvních podmínkách, bude možné takový převod uskutečnit. Není tedy nutné, aby spoluvlastníci iniciovali soud o vypořádání podílového spoluvlastnictví a následně platili náklady takového soudního řízení.

 

V případě SPÚ je možno rovněž jednat o převodu spoluvlastnického podílu, reálném rozdělení majetku, či i o výkupu spoluvlastnického podílu ze strany SPÚ pro potřeby rozšíření rezervy státních pozemků. K řešení spoluvlastnických podílů lze využít i institut pozemkových úprav, zejména v katastrálních územích, kde pozemkové úpravy budou probíhat, nebo budou po tomto datu v brzké době zahájeny.

 

 

Přílohy:Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2023.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.