Informace krajům a obcím

ÚZSVM při hospodaření s majetkem státu postupuje v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o majetku státu a metodikou a stanovisky Ministerstva financí. Zákonem preferovaná forma je úplatný převod, a to prostřednictvím transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Bezúplatný převod majetku lze upřednostnit před úplatným převodem pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, a to ve veřejném zájmu, či je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení, nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Podmínky pro bezúplatný převod nebo přímý prodej územně samosprávným celkům obsahuje metodický pokyn Ministerstva financí a rovněž informační materiál ÚZSVM pro obce a kraje. Oba dokumenty jsou ke stažení na této stránce.

                                                                                                                                        

V roce 2022 získaly obce od ÚZSVM zdarma celkem 2 486 nemovitostí v hodnotě 132,9 milionu korun.
Na kraje včetně správ silnic ÚZSVM bezúplatně převedl 1 129 nemovitostí v hodnotě 55,9 milionu korun.

Přílohy:MM MF k PP a BÚP pro ÚSC (březen 2024).pdfInformační materiál pro obce a kraje (červenec 2020).pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.