Informace krajům a obcím

ÚZSVM při hospodaření s majetkem státu postupuje v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o majetku státu a metodikou a stanovisky Ministerstva financí. Zákonem preferovaná forma je úplatný převod, a to prostřednictvím transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Bezúplatný převod majetku lze upřednostnit před úplatným převodem pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, a to ve veřejném zájmu, či je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení, nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Podmínky pro bezúplatný převod nebo přímý prodej územně samosprávným celkům obsahuje metodický pokyn Ministerstva financí a rovněž informační materiál ÚZSVM pro obce a kraje. Oba dokumenty jsou ke stažení na této stránce.

                                                                                                                                        

V roce 2020 získaly města a obce od ÚZSVM bezúplatně 2 165 nemovitostí v hodnotě 115,6 milionu korun a kraje včetně správy silnic 792 nemovitostí v hodnotě 58,2 milionu korun.

Přílohy: MP k PP a BÚP pro ÚSC.pdf Informační materiál pro obce a kraje (červenec 2020).pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.