Mapa majetku státu

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM vytvořený vlastními zaměstnanci, v němž byly poprvé v historii zmapovány všechny státní nemovitosti v katastru nemovitostí. Podobný přehled před rokem 2015 nikdo nezpracoval a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů.


ÚZSVM v roce 2015 zjistil, že stát vlastnil 1 626 414 nemovitostí, přičemž pozemky o výměře 1 922 601 hektarů představovaly více než 24 % rozlohy celé České republiky. Nemovitosti byly zapsány na 1 906 státních subjektů, z nichž 1 381 bylo neexistujících, nedohledaných nebo se jednalo o státní podniky v konkurzu či likvidaci. Nacházely se mezi nimi třeba takové kuriozity, jako jsou Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. Na těchto 1 380 subjektů bylo v katastru zapsáno celkem 25 557 nemovitostí, které v řadě případů komplikují rozvoj obcí a krajů. 

 

Od roku 2015 do konce roku 2019 dokázal ÚZSVM snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty o 6 551 nemovitostí (tj. o 71 %). Zároveň se podařilo o 801 subjektů (tj. o 62 %) snížit počet nedohledaných a zaniklých státních subjektů. U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci došlo dokonce k poklesu o 7 544 položek (tj. o 46 %).Prošetřování takových případů vyžaduje značný čas i odborné znalosti. Jedná se o velice důležitou agendu, která je prospěšná zejména obcím a krajům. ÚZSVM díky dohledávání vlastnických vztahů odstraňuje blokace pro jejich další rozvoj. Na pozemcích se správným vlastníkem je možné např. budovat potřebnou infrastrukturu, čistírny odpadních vod nebo cyklostezky. Mapa majetku státu byla dále využita k identifikaci nepotřebných nemovitostí, které státní instituce postupně převádějí na ÚZSVM podle zákona o majetku státu.


Mapa majetku státu také ukazuje strukturu vlastnictví státního majetku. K 1. lednu 2020 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 007 subjektů hospodařících s přibližně 1,52 miliony státních nemovitostí. Jedná se o 1 476 646 pozemků, 41 096 staveb a 800 jednotek. Nejvíce nemovitostí, a to celkem 480 045 (téměř 32% podíl na státních nemovitostech), spravuje Státní pozemkový úřad. Následuje státní podnik Lesy ČR s 476 316 nemovitostmi a více než 31% podílem na státních nemovitostech. Třetí nejvyšší počet nemovitostí pak evidují státní podniky Povodí, které společně hospodaří se 145 371 nemovitostmi, což představuje podíl na státních nemovitostech 9,5 %. ÚZSVM spravuje 100 110 nemovitostí (97 988 pozemků, 1 818 staveb a 304 jednotek) a má tak 6,5% podíl na státním majetku.


ÚZSVM pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách informace o dohledaných státních nemovitostech. Čísla ke konci roku 2019 naleznete v této tiskové zprávě. Další informace k této problematice se dozvíte také v brožuře „Mapa majetku státu“.  Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí
Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí
Přílohy: brozura_Mapa majetku státu.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.